Kapitel 6. Tvungen opfølgning efter udskrivning

(Side 133 – 137)

i Psykiatriret (2. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst