Kapitel 5. Tvangsbehandling

(Side 119 – 132)

i Psykiatriret (2. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst