Kapitel 4. Tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse

(Side 91 – 118)

i Psykiatriret (2. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst