Delegation af myndighedsudøvelse til private aktører (1. udg.)

Forfatter:
Azad Taheri Abkenar
Search for other papers by Azad Taheri Abkenar in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid