Dansk Erhvervsret (12. udg.)

Ingen adgang

Med den foreliggende 12. udgave af Dansk Erhvervsret er fremstillingen ført ajour, således at den afspejler gældende ret ved indgangen til 2017. Hvor det har været muligt, er der taget hensyn til nye love og forordninger, som er trådt i kraft i senest d. 1. juli 2017. Bogen retter sig som de foregående udgaver mod den fundamentale undervisning i dansk og international erhvervsret. Som supplement til bogen udsendes en lovsamling.

GÅ TIL SENESTE UDGAVE: 16
Adgang til fuld tekst