Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde samt ægteskabsbetingelser (§§ 1 – 11 b)

i Ægteskabsloven (1. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst