Kapitel 24. Seksualforbrydelser (§§ 216 – 236)

i Kommenteret straffelov - Speciel del (11. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Kommenteret straffelov - Speciel del (11. udg.)

Lovbekendtgørelse nr. 1052 af 4. juli 2016 af Straffeloven af 15. april 1930 med senere ændringer Kap 12-29 (§§ 98-306)