Statsret (2. udg.)

Praktisk forfatningsret i en politisk verden

Forfatter:
Henrik Hjort Elmquist
Search for other papers by Henrik Hjort Elmquist in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Denne bog er udarbejdet til brug for undervisningen i faget Praktisk for-fatningsret i en politisk verden, der udgør et statsretligt fag på overbygnin-gen på jurauddannelsen på Københavns Universitet. Ved udarbejdelsen er det dog tilstræbt, at bogen også vil kunne anvendes i flere andre sammenhænge.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid