Udlændingeret (4. udg.)

Indrejse –Visum – Asyl – Familiesammenføring

Forfattere:
Bjørn Dilou Jacobsen
Search for other papers by Bjørn Dilou Jacobsen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Niels Henrik Larsen
Search for other papers by Niels Henrik Larsen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Nina Marie Lassen
Search for other papers by Nina Marie Lassen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Jesper Lindholm
Search for other papers by Jesper Lindholm in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Jens Vedsted-Hansen
Search for other papers by Jens Vedsted-Hansen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Siden 3. udgaven af Udlændingeret udkom i 2006 har markante ændringer i de politiske hensyn og prioriteringer såvel som i de internationale forhold ført til gentagne ændringer af udlændingeloven. Bogen har derfor måttet gennemgå en omfattende revision for at kunne give en dækkende fremstilling af centrale spørgsmål vedrørende udlændinges indrejse og ophold i Danmark. Foruden indgående behandling af reglerne om visum og indrejse opdaterer dette bind regler og praksis vedrørende asyl og familiesammenføring. Fremstillingen bygger på materiale fra Udlændingestyrelsen og især på praksis fra Flygtningenævnet, Udlændingenævnet og domstolene. EU-harmoniseringen af asyl- og indvandringspolitikken, som på forskellig vis påvirker dansk udlændingeret, er ligeledes omtalt. Bogen henvender sig både til studerende og forskere og til praktikere i forvaltningen, domstolene, advokatsektoren og organisationsverdenen, som beskæftiger sig med juridiske spørgsmål i relation til udlændinges indrejse og ophold.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid