Skatteforvaltningsloven (2. udg.)

med kommentarer

Forfattere:
Hans Henrik Bonde Eriksen
Search for other papers by Hans Henrik Bonde Eriksen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Poul Bostrup
Search for other papers by Poul Bostrup in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Susanne Dahl
Search for other papers by Susanne Dahl in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Dette er 2. udgaven af Skatteforvaltningsloven med kommentarer, og kommentarer gives til seneste lovbekendtgørelse nr. 1267 af 12. november 2015. Siden 1. udgaven er der indarbejdet de mange ændringer, loven har undergået siden 2006, herunder de væsentlige og indgribende ændringer, der kom ved ændring af klagesystemet ved indførelse af Skatteankeforvaltningen under Skatteankestyrelsen mv., jf. lov nr. 649 af 12. juni 2013. Ændringsloven bevarede såvel Landsskatteretten som ankenævnene, men dog uden klageadgang fra ankenævn til Landsskatteretten.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid