Kapitel 7 Selskabets finansiering

(side 225 - 250)

i Aktie- og anpartsselskabsret (13. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst