Kapitel 6 Om kapitalandele (aktier og anparter)

(side 201 - 224)

i Aktie- og anpartsselskabsret (13. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst