Kapitel 3 Selskabsloven omfatter forskellige selskabstyper

(side 99 - 133)

i Aktie- og anpartsselskabsret (13. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst