Kapitel 2 Kapitalselskabsrettens mål og midler

(side 59 - 98)

i Aktie- og anpartsselskabsret (13. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst