Aktie- og anpartsselskabsret (13. udg.)

Kapitalselskaber

Ingen adgang

Fremstillingen giver en generel evaluering af hele aktie- og anpartsselskabsloven. Siden 12. udgaven fra 2013 er der gennemført en række ændringer i selskabsloven, bl.a. forbuddet mod ihændehaveraktier, udvidede regler vedrørende offentlighed om selskabernes ejerforhold og senest lempelse af de hidtige absolute forbud imod lån til kapitalejere. Der er desuden vedtaget væsentlige ændringer i den tilstødende lovgivning, herunder ændringer i revisorloven, i årsregnskabsloven og i de børsretlige regelsæt.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 12 GÅ TIL SENESTE UDGAVE: 15
Adgang til fuld tekst