Festskrift til Hans Viggo Godsk Pedersen (1. udg.)

Forfattere:
Nis Jul Clausen
Search for other papers by Nis Jul Clausen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Annette Kronborg
Search for other papers by Annette Kronborg in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Nina Dietz Legind
Search for other papers by Nina Dietz Legind in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Bent Ole Gram Mortensen
Search for other papers by Bent Ole Gram Mortensen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Professor, lic.jur. Hans Viggo Godsk Pedersen er fyldt 70 år. Denne begivenhed bliver højtideliggjort og fejret med dette festskrift. Hans Viggo har siden 1998 været ansat ved Syddansk Universitet (i 1998 Odense Universitet) som professor i formueret efter i mange år at have virket ved Handelshøjskolen i København og Handelshøjskolen i Aarhus. Hans Viggo har et ganske omfattende forfatterskab – bøger og artikler – primært inden for formueretten, obligationsret såvel som tingsret samt familie- og arveret. Hans Viggos forskning vidner om et meget betydeligt og grundigt kendskab til den traditionelle formueret, noget som med fremkomsten af de mange specialdiscipliner ikke længere er en given ting. Mange kollegaer, ph.d.-stipendiater og studerende på de juridiske uddannelser har gennem årene haft stor glæde ikke alene af Hans Viggos brede kendskab til og forståelse af grundlæggende juridiske discipliner og problemstillinger, men også af at døren til Hans Viggos kontor altid er åben. Man går meget sjældent forgæves, hvis man har behov for at drøfte en juridisk problemstilling med Hans Viggo, og man går altid derfra med en bedre forståelse af juraens mysterier. Den brede kreds af bidragsydere til dette festskrift vidner om de mange berøringsflader, som Hans Viggo har haft gennem de seneste 40 år. Bogen er udgivet med støtte fra Dreyers Fond.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid