Kapitel XIII. Ændring og tilbagekaldelse af forvaltningsafgørelser

i Almindelig Forvaltningsret (4. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst