Kapitel VIII. Hjemmelskrav

i Almindelig Forvaltningsret (4. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst