Kapitel 7. Anvendelse og fortolkning af domme

i Juridisk teori, metode og videnskab (2. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst