Kapitel 5. Retsprincipper, almindelige retsgrundsætninger og »forholdets natur«

i Juridisk teori, metode og videnskab (2. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst