Kapitel 4. Lovfortolkning

i Juridisk teori, metode og videnskab (2. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst