Kapitel 3. Lovgivningen og lovsproget

i Juridisk teori, metode og videnskab (2. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst