Kapitel 12. Udbudsret i kontekst af konkurrence- og statsstøtteret

i EU’s udbudsregler– i dansk kontekst (2. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst