Kapitel 10. Miljømæssige, sociale og arbejdsmarkedsmæssige krav, mv.

i EU’s udbudsregler– i dansk kontekst (2. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst