Kapitel 8. Kvalitativ udvælgelse: udelukkelse, egnethedsvurdering og udvælgelse

i EU’s udbudsregler– i dansk kontekst (2. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst