Kapitel 5. Udbudspligtige kontrakter

i EU’s udbudsregler– i dansk kontekst (2. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst