Kapitel 3. Ordregivere og økonomiske aktører

i EU’s udbudsregler– i dansk kontekst (2. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst