Kapitel 1. Emne, problemer og retskilder

i EU’s udbudsregler– i dansk kontekst (2. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst