Entrepriseret (4. udg.)

Forfatter: Torsten Iversen
Ingen adgang

Denne 4. udgave er en ajourføring af 3. udgaven fra 2001 af Hans Henrik Vagners hovedværk »Entrepriseret«, hvis 1. og 2. udgave udkom i 1988 og 1993. Mens 3. udgaven i hovedsagen var resultatet af Hans Henrik Vagners ajourføring (se nærmere forordet til 3. udgaven), som jeg førte til ende, beror tilvejebringelsen af 4. udgave udelukkende på min ajourføring af fremstillingen.

Adgang til fuld tekst