Kapitel 14. Lovens anvendelsesområde og ikrafttrædelse

(Side 445 – 446)

i Ansættelsesretlige aspekter af virksomhedsoverdragelse (2. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst