Kapitel 10. Ændringer af igangværende kontrakter

(Side 585 – 605)

i EU Udbudsretten (3. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst