Kapitel 9. Tildeling af ordrer og indgåelse af kontrakt

(Side 511 – 584)

i EU Udbudsretten (3. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst