Kapitel 8. Udvælgelse af deltagere – prækvalifikation

(Side 455 – 510)

i EU Udbudsretten (3. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst