Kapitel 7. Udbudsprocedurer og offentliggørelse

(Side 363 – 454)

i EU Udbudsretten (3. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst