Kapitel 5. Udbudspligtige kontrakter

(Side 209 – 288)

i EU Udbudsretten (3. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst