Kapitel 2. De forpligtede – ordregivende myndigheder

(Side 73 – 129)

i EU Udbudsretten (3. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst