EU Udbudsretten (3. udg.)

Forfattere:
Peter Stig Jakobsen Sune Troels Poulsen
Search for other papers by Peter Stig Jakobsen Sune Troels Poulsen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
og
Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg
Search for other papers by Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Fremstillingen analyserer udbudsloven, der med virkning fra 1. januar 2016 gennemfører EU’s udbudsdirektiv i Danmark, samt EU’s forsyningsvirksomhedsdirektiv og EU’s koncessionsdirektiv. Endvidere behandles de samtidigt vedtagne ændrede regler om håndhævelsen.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 2 GÅ TIL SENESTE UDGAVE: 4
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid