EU Udbudsretten (3. udg.)

Ingen adgang

Fremstillingen analyserer udbudsloven, der med virkning fra 1. januar 2016 gennemfører EU’s udbudsdirektiv i Danmark, samt EU’s forsyningsvirksomhedsdirektiv og EU’s koncessionsdirektiv. Endvidere behandles de samtidigt vedtagne ændrede regler om håndhævelsen.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 2
Adgang til fuld tekst