Kapitel IX. Udlejerens adgang til det lejede (§§ 54 – 57)

i Lejeloven (1. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Lejeloven (1. udg.)

med kommentarer