Appeltilladelser (1. udg.)

Forfattere:
Hanne Kjærulff
Search for other papers by Hanne Kjærulff in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
og
Niels Fenger
Search for other papers by Niels Fenger in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Denne bog omhandler Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser. Reglerne om appeltilladelser til landsretten og til Højesteret i civile sager og straffesager er komplicerede og bliver løbende ændret. Det er vigtigt at kende reglerne for aktører i retsvæsenet både i forhold til brug af rette retsmiddel – kære/anke – og i forhold til reglernes nærmere indhold, kriterier, frister m.v. Bogen giver en praktisk orienteret gennemgang af bl.a. de gældende regler om appeltilladelser i retsplejeloven og særlovgivningen. Gennemgangen inddrager fra retspraksis mere end 600 publicerede afgørelser og ca. 350 utrykte domme og kendelser, ligesom også nævnets egen praksis er illustreret med omtale af et stort antal afgørelser.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid