Kapitel 12. Retskilder

(Side 179 – 198)

i Retssystemet og juridisk metode (3. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst