Retssystemet og juridisk metode (3. udg.)

Forfatter: Peter Blume
Ingen adgang

Bogen Retssystemet og juridisk metode tilvejebringer en grundlæggende indføring i retssystemets indretning og den juridiske metode.

GÅ TIL SENESTE UDGAVE: 4
Adgang til fuld tekst