Miljøbeskyttelsesloven (2. udg.)

med kommentarer

Forfatter:
Gorm Møller
Search for other papers by Gorm Møller in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Siden 1998-kommentaren har miljøbeskyttelsesloven været genstand for mere end 100 lovændringer, der har medført omfattende ændringer af bl.a. myndigheds- og klagesystemet samt af de beføjelser, myndighederne er tillagt i loven. Den nye miljølovskommentar omfatter alle disse ændringer, idet den kommenterer de enkelte bestemmelser i loven med udgangspunkt i dens forarbejder. Endvidere redegøres for gældende bekendtgørelser og vejledninger samt for retspraksis og administrativ praksis. Relevant EU-regulering og anden miljøretlig litteratur på området inddrages ligeledes.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid