Ferieloven (2. udg.)

Forfattere:
Kirsten Weber Olsen
Search for other papers by Kirsten Weber Olsen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Karen Ryder
Search for other papers by Karen Ryder in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Anne Cathrine Tjellesen
Search for other papers by Anne Cathrine Tjellesen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

"Ferieloven med kommentarer" gennemgår den nu 8 år gamle lov i detaljer og inddrager både praksis, lovbemærkninger og folketingsbesvarelser, ligesom relevant praksis fra tidligere lovgivning i vidt omfang er taget med. Bogen gennemgår også de efterfølgende ændringer af ferieloven, som blev indført i 2003 og gav en videre adgang til at udbetale uhævede feriepenge til lønmodtagerne i stedet for at lade pengene tilfalde feriefondene. Bogen er et nyttigt redskab for alle, der i større eller mindre omfang beskæftiger sig med ferieregler. Det gælder både ansatte i personalekontorer i offentlige og private virksomheder og ansatte i faglige organisationer eller advokater, der skal rådgive eller føre sager om tvister efter ferieloven. Bogen er også en hjælp for forhandlere i faglige organisationer, der vil benytte lovens fravigelsesmuligheder.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid