KAPITEL 16. Indhentning af supplerende oplysninger og ordregiverens undersøgelsespligt1

i Grundlæggende udbudsret (1. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst