KAPITEL 6. Kontrakter med en anslået værdi
under tærskelværdierne1

i Grundlæggende udbudsret (1. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst