KAPITEL 5. Rammeaftaler, dynamiske indkøbssystemer og e-kataloger1

i Grundlæggende udbudsret (1. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst