EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder (2. udg.)

med kommentarer

Forfattere:
Jonas Christoffersen
Search for other papers by Jonas Christoffersen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Lasse Højlund Christensen
Search for other papers by Lasse Højlund Christensen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Lasse Lund Madsen
Search for other papers by Lasse Lund Madsen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Louise Halleskov Storgaard
Search for other papers by Louise Halleskov Storgaard in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Henrik Skovgaard-Petersen
Search for other papers by Henrik Skovgaard-Petersen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Maria Ventegodt
Search for other papers by Maria Ventegodt in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Kommentaren til "EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder" er navnlig rettet mod EU-Domstolens praksis på en række praktisk væsentlige retsområder så som diskrimination på arbejdsmarkedet, børnebortførelser, den europæiske arrestordre, sociale ydelser til vandrende arbejdstagere og samspillet mellem EU- og Menneskerettighedsdomstolen mm. EU’s Charter om Grundlæggende rettigheder (EUC) har en stadigt stigende betydning og praksis fra EU-Domstolen er omfangsrig. Forfatterkollegiet er med den foreliggende 2. udgave udvidet fra én til seks personer. Det er sket for at komme mere i dybden med de enkelte bestemmelser og dermed højne kvaliteten af fremstillingen. Der er taget højde for praksis indtil 31. december 2017, idet der kun undtagelsesvis er medtaget senere afgørelser. Kommentaren er en let tilgængelig håndbog, der henvender sig til myndigheder, domstole, advokater og andre praktikere.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 1
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid