Aktieavancebeskatningsloven (3. udg.)

med kommentarer

Forfatter:
Henrik Peytz
Search for other papers by Henrik Peytz in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

En traditionelt opbygget kommentar til aktieavancebeskatningsloven af 2005, der understøtter arbejdet med loven i praksis for advokater, revisorer, domstole, skattemyndigheder og andre, der professionelt beskæftiger sig med skatteret. Der er af hensyn til bogens anvendelighed som kompakt opslagsværk lagt vægt på referater af afgørelser, gengivelse af referencetekster samt henvisninger til litteraturen.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid