Kapitel 15. Øvrige inddrivelsesomkostninger

(Side 199 – 204)

i Inddrivelse (1. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Inddrivelse (1. udg.)

– inkasso i teori og praksis