Kapitel 1. Introduktion

(Side 29 – 34)

i Inddrivelse (1. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Inddrivelse (1. udg.)

– inkasso i teori og praksis